Kodeks Wykroczeń 2016

Polska ustawa kodeks wykroczeń 2016 z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl), tekst jednolity - ostatnia aktualizacja 30.11.2015r. Ustawa określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia, zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie. Kodeks wykroczeń składa się z 19 rozdziałów:

reklama