Kodeks Wykroczeń 2017

Tekst jednolity ustawy Kodeks Wykroczeń 2017 (ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r.) z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Ustawa określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia, zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie. Kodeks Wykroczeń składa się z 19 rozdziałów i 166 artykułów. Dyskusje, komentarze i opinie na forum.