Znasz przepisy kodeksu wykroczeń? Podziel się wiedzą na Forum »

Rozdział 3. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40−41)

Art. 40. (uchylony)

Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Koniec rozdziału

r e k l a m a